Плащане

Методи за плащане

 

 

Данни на фирмата за банков превод:

Получател:            Нетсофт ЕООД

ЕИК:                       204960487 

Банка:                    Райфайзенбанк ЕАД

IBAN:                     BG97RZBB91551008962450

BIC/SWIFT код:     RZBBBGSF

 

За момента приемаме плащания единствено по банков път.