Срокове и Гаранции

Срокове за работа

Тъй като всеки проект е различен, срока за изпълнение се представя на клиента след предварителен анализ от наша страна, който той може да приеме или откаже.

След приключване на проекта, клиентите имате възможност да прегледат и тестват всички функционалности. За неизпълнени точки по договора, трябва да ни уведомите писмено в 14-дневен срок. Netsoft е задължен да върне проекта обратно във фаза "Разработване", ако бъдат открити неизпълнени условия по договора.

Всеки проект, за който не получим писмен отговор в рамките на 14-дневния период, се счита за ПРИКЛЮЧЕН.

Netsoft, предлага 3 месеца гаранция, започваща от дена на завършване на проекта. Гаранцията включва:

  • Отстраняване на бъгове в системата, породени от специфични условия при работата с платформата и които няма как да бъдат забелязани в периода на тестване.
  • Безплатен хостинг на нашите сървъри, докато трае гаранционния период.
  • Бекъп и възстановяване на предишни версии на сайта.
  • Съдействие относно работата с платформата